torsdag 1. mars 2018

CSI Case File No. 249: Write about your name

Første utfordring frå CSI i mars. Eg valte å løysa oppgåva på den tradisjonelle måten, ved hjelp av stikkord og forslag til tema. Det finn du nedst på CSI si side her. Eitt av tema var å skriva om namnet sitt. Eg syntest det passa fint å skriva historia bak sonen vår sitt namn. Det er sjeldan eg skriv direkte på sida, men mange seier det er noko eg kjem til å bli glad for seinare:-)
Det er mange sponsorar denne månaden, og flotte premiar å vinna. I tillegg er utfordringane svært inspirerande:-).


                              

I chose the traditional way of solving this case file, telling the story behind my son´s name. Vetle means "born in winter" or "a cub". In some places in Norway it also means "little". As we wanted to name our son after my father Malvin, we thought it would be nice with a "little Malvin" in the family, in addition to (big) Malvin. Vetle Malvin soon grew up to look alot like his grandfather, and we were pleased by our choice. Now, being almost 2 meters tall, his name is quite ironic, and most people think it´s very funny.
For evidence I used wood, banners, woodland animals, triangles/trees, arrows and twigs.
              

Mitt DT-bidrag:-)